vor·men
vormde, h gevormd 1 de gedaante hebben, geven van: we ~ nu een kring 2 vervaardigen, maken 3 zijn, uitmaken: een onderdeel ~ van 4 opvoeden, ontwikkelen, beschaven
Invorm